Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

NSMG SHOP

MO DAO ZU SHI MINIDOLL Cotton Doll 20cm

MO DAO ZU SHI MINIDOLL Cotton Doll 20cm

Giá thông thường $54.99 USD
Giá thông thường Giá bán $54.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Style

WEI WU XIAN DOLL Product Contents Include:

Nude Doll *1  Suit*2

Suit 1 Youth Style:

Underwear *1/Pants *1/Coat *1/Belt *1/
Hand guard *2/Headband *1

Suit 2 MO XUAN YU Style:

Underwear *1/Skirt *1/Coat *1/Belt *1/
Hand guard *2/Headband *1/Boots *2

LAN WANG JI DOLL Product Contents Include:

Nude Doll *1  Suit*2

Suit 1 Youth Style:

Underwear *1/Pants *1/Coat *1/
Belt *1/Crown *1/Wipe forehead *1

Suit 2 Adult Style:

Underwear *1/Coat *1/Belt *1/
Crown *1/Wipe forehead *1/Boots *2

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

Xem toàn bộ chi tiết