Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 13

NSMG SHOP

Heaven Official's Blessing MINIDOLL Cute Furry Doll 20CM

Heaven Official's Blessing MINIDOLL Cute Furry Doll 20CM

Giá thông thường $54.99 USD
Giá thông thường Giá bán $54.99 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Style
Hua Cheng 20CM (animation image)  Product contents include:

Nude Doll *1/Coat *1/Underwear *1/Pants *1/Belt *2
Bracelet *2/Shoes *2/Hair Accessories *1/Necklace *1
Eye Mask *1/Red line *1

Xie Lian 20CM (animation image)  Product contents include:

Nude Doll *1/Coat *1/Underwear *1/

Skirt *1/Belt *2/Shoes *2/Headband *1/Bamboo hat *1

San Lang 20CM (animation image)  Product contents include:

Nude Doll *1/Coat *1/Underwear *1/Pants *1/
Belt *1/Shoes *2/Headband *1

Hua Cheng 20CM (comic image)  Product contents include:

Nude Doll *1/Coat *1/Shirt *1/Pants *1/Belt *1/
Shoes *2/Headband *1/Eye Mask *1/Earrings *2/Bouquet *1

Xie Lian 20CM (comic image)  Product contents include:

Nude Doll *1/Top Hat *1/Coat *1/Girdle waist *1/Pants *1/
Shoes *2/Bow tie *1/Bow *1/Earrings *2/Walking Stick *1

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

Xem toàn bộ chi tiết